Rüyada Dağ Görmek

Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük is, essiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Rüyada dağ görmek, sanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı degirmilestigi zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Dağ üzerinde ”elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettiğini gören kimse adil bir devlet başkanı olur.

Dağ üzerinde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir.

Dağdan İnmek
Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa zarar eder. Nebatattı olmayan bir dağa cıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir.

Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıkacağını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın etrafında olan büyük taşlarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolayı bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir.

Dağdan Düşmek
Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Dağdan düşerek ayağının kırıldığını gören kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar gelir.

Dağın Yanması
Dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır.

Dağın Sallanması
Bir dağin sallandığını, fakat yine durduğunu görmek, o yerin devlet başkanına bir musibet ve şiddet isabet edeceğine işarettir. Çıkmakta olduğu dağin yarısına geldiğinde yukarı çıkması ve aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Ömrü ise kırk senedir.

Dağa Çıkıp Oturmak
Dağa çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin bir evladı olur. Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir. Yukarı çıkmak valiliğe işaret ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya işarettir.

Dağa Yaslanmak
Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanına dağin gölgesinde oturduğunu gören, bir devlet başkanının himayesine sığınarak rahatça yasar. Dağı yüklenip ondan ağırlık ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarın işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o isleri de güçlük çekmeden idare eder. Gökten, şehir üzerine bir dağin indiğini görmek, o sehere bir valinin geleceğine işarettir.

Dağın Göğe Doğru Çıkması
Bir şehirden bir dağin göğe doğru çıkacağını görmek, o şehrin vahşinin alınmasına işarettir. Dağın tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. Eğer dağin tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağin tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kuvvetli olur.

Dağa Çıkmak
Çıkmayı arzu ettiği bir dağin tepesine çıkatıığını gören kimse, dağin üzerine çıkıp orada oturuncaya değin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorluğu nispetinde arzu ve isteklerine kavuşur.

Dağdan İndirilmek
Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez. Dağı uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir. Bazıları da, dağ, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir.

Dağ üzerinde Ağaç Görmek
Dağ üzerinde ağaç gören kimse makama, yüksekliğe, halk arasında güzel isimle anılmaya ve şöhrete işarettir. Bir kimse birtakım liderlerin bir dağin kule veya tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkının veya bir mahallenin başkanının ölmesine işaret eder yahut Allah’tan istenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler. Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ıstırap ve işsizliğe de işarettir.

bir mağaraya girdiğini gören, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allah’a tevekkül eder. Bazen, dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.

Dağda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağin yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine işarettir. Dağ, vaad’e işarettir

Dağın Yürümesi
Rüyada dağ ve dağin yürümesi şiddet ve korkuya bazen de yolcu için denizde boğulmaya işarettir. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir.

Dağda Su Yiyecek Bulmak
Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. ya da geçimini temin edebileceği bir mesleği Öğrenir veya bir rütbeye işarettir. Yahut faydalı bir yolculuk yapar, yahut devlet başkanının hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir şeyle vaat olunur.

Dağda Düzgün Yol
Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören, maksat ve arzusuna meşru yoldan vasıl olur. Tabirde, kendisine gelinen daği da muteber tutmak lazımdır.

Şöyle ki: kendisine gelinen dağ, Arafat, Kaf, Cudi, Lübnan, Uhud, kasyan, tur, mukattem v.s. gibi şerefli dağlar olursa, o kimse âlimler ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazen de o kimse bu dağların bulunduktan yerlere yolculuk yapar ve maksadına kavuşur.

Dağın Yıkılması
Dağın yerle bir olduğunu gören kimse ölür. Bazen de rüyayı gören ibadet ve tasta işarettir. Dağlar, melikler, amirlerde, Salihlere ve âlimlere işarettir.

Bazen de dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dağda kuyu kazdığını yahut taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini gören kimse, kalbi kati birisiyle tartışır ve bunda güçlük çeker.

Göğsünde Dağ Görmek
Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik yapar. dağ çocuk doğurmağa ve kişiye üzüntü ve acı verecek söze de işarettir. Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir savaşın çıkmasıyla bir devletin diğer bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler arasında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına işarettir.

Bazen de o yerde adalet meydana gelir. bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh aleyhisselamin oğlunun hikayesine binaen o kimsenin yok olması yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerini yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir. bazen dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanma düştüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer.

Dağın Göğe Yükselmesi
Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidatlerden temizlenmeye işarettir. Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir.

Çünkü, Allah tarafından korkutmak ve günahkârları tehdit için tur daği beni İsrail’in basma gölge gibi kaldırılmıştı, dağin yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir.

Rüyada Dağın Devrilmesi
Dağı devirdiğini gören kimse dağin büyüklüğü nispetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir. Dağa çıkmayı Murad ettiğini gören kimse, kalbi kati ve düşüncesiz birisine yaltaklık etmeyi arzu eder. Dağın yere battığını görmek, o yerin devlet başkanı veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

Dağa Tırmanmak
Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Dağdan Yuvarlanmak
Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı isleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

rüyada yeşil dağ görmek yüceleceğine işarettr fakat yeşil dağın üzerinden düşüyorsan kötü birşeyler olacağını işaret eder…

Yazıyı Oylayabilirsiniz.
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir